Kontakt

"J.A.P." spol. s r.o.
Nivky è.p.67
750 02 Pøerov

Tel.: +420 581 587 811
Fax.: +420 581 587 871

E-mail: jap@japcz.cz
WWW: www.japcz.cz

Další kontakty

(PSÈ firem do 250 01) 
Markéta TOPIÈOVÁ tel. 581 587 813 odbyt@japcz.cz
(PSÈ firem od 502 02) Eva SMÍTALOVÁ tel. 581 587 849 jap@japcz.cz
(PSÈ firem 250 02 - 502 01) Renata HLOCHOVÁ tel. 581 587 888 hlochova@japcz.cz

Techniètí poradci

Aleš NOVÁK
Tel.: +420 724 550 491
E-mail: novak@japcz.cz
Pro kraje: Olomoucký kraj, Zlínský kraj

Jaroslav HOLUB
Tel.: +420 724 550 490
E-mail: holub@japcz.cz
Pro kraje: Jihoèeský kraj, Plzeòský kraj (mimo okresu Rokycany), Støedoèeský kraj - okres Benešov a okres Pøíbram, Kraj Vysoèina - okres Pelhøimov

Aleš VYSKOÈIL
Tel.: +420 724 996 673
E-mail: vyskocil@japcz.cz
Pro kraje: Jihomoravský kraj, Vysoèina (mimo okres Pelhøimov)

Petr Voznièka
Tel.: +420 725 453 986
E-mail: voznicka@japcz.cz
Pro kraje: Moravskoslezský kraj

Lenka PICKOVÁ
Tel.: +420 725 933 585
E-mail: pickova@japcz.cz
Pro kraje: Støedoèeský kraj - okres Kladno, okres Mìlník, okres Mladá Boleslav, okres Praha východ - Brandýs nad Labem, Mukaøov, Stará Boleslav, Èelákovice; okres Rakovník
Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj (mimo okres Jablonec nad Nisou a okres Semily)

Tomáš POKORNÝ
Tel.: +420 725 761 091
E-mail: pokorny@japcz.cz
Pro kraje: Praha, Støedoèeský kraj - okres Beroun, okres Praha východ – Øíèany; okres Praha západ - Èernošice, Hoøovice;
Plzeòský kraj - okres Rokycany

Petr STEJSKAL
Tel.: +420 602 582 711
E-mail: stejskal@japcz.cz
Pro kraje: Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj - okres Jablonec nad Nisou, okres Semily
Støedoèeský kraj - okres Kolín, okres Kutná Hora, okres Nymburk, okres Praha východ - Mukaøov

Další produkty spoleènosti J.A.P.

STAVEBNÍ POUZDRA Moderní a úèelný systém pro zasouvání dveøí do pøíèky ZÁBRADLÍ Zábradlí stavebnicového typu pro vnitøní i venkovní použití GRAFOSKLO, KOVÁNÍ Sklenìná plocha s fotografickým èi látkovým motivem SCHODY, SCHODIŠTÌ Komplexní øešení – návrh, výroba, doprava a montáž POSUVNÉ SYSTÉMY Posuvné dveøe ze skla nebo døeva do vaší domácnosti èi kanceláøe SKLENÌNÉ STÌNY Promìòte vzhled svého interiéru díky celosklenìné stìnì J.A.P. spol. s r.o. Portfolio spoleènosti J.A.P.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše produkty? Napište nám na e-mail jap@japcz.cz nebo nám zavolejte na telefonní číslo 581 706 011. Také nám můžete poslat nezávaznou poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře.

Ceníky, katalogy, certifikáty

Podívejte se na aktuální ceník půdních stahovacích schodů Aristo, Lusso a Verticale. Také jsme pro vás připravili katalog skládacích schodů.

Montáž stahovacích schodů

Montáž stahovacích schodů zvládnou i zruční kutilové. Pokud k sobě budete mít dva pomocníky, tak stahovací schody podle přiloženého montážního návodu snadno smontujete.